ბიზნესის ფილოსოფია: ინოვაცია, სიმტკიცე და პატიოსნება

ხედვა

იყოს მსოფლიოში ყველაზე კონკურენტუნარიანი ფოლადის საწარმო

Მისია

მომავალი ფოლადის ინდუსტრიის ლიდერი

Კულტურული ცნობიერების

ცოდნა და მოქმედება

კორპორატიული კულტურა